Mitä uutta vedenkäsittelyssä?

Vedenkäsittelyn tutkimusprojektit ja koulutukset

Haluatko pysyä ajan tasalla siitä, mitä vedenkäsittelyssä tapahtuu? Miten vettä saadaan kierrätettyä tehokkaasti? Mitkä ovat uusimmat tekniikat ja miten ne toimivat juuri sinun prosesseissasi? Tilaa meiltä koulutus tai osallistu Vesiseminaariimme. Palvelemme sinua myös pitkäjänteisissä tutkimushankkeissa. Voimme yhdessä selvittää ja kehittää tulevaisuuden ratkaisuja.

Koulutukset ja seminaarit

Mitä haluaisit oppia vedenkäsittelystä? Miksi seuraat pH:ta, mihin tarvitset happea tai mitä tarkoitetaan ympäristönormilla? Miten vedenkäsittelykemikaalit toimivat? Millaisia vaatimuksia uusi STM:n asetus luo valvontatutkimussuunnitelmalle?  Järjestämme laitoskohtaisia koulutuksia, joissa perehdytään juuri sinun laitoksesi erityiskysymyksiin. Voimme pitää saman koulutuksen useamman kerran, jotta koko henkilökunta tai kaikki vuorot pääsevät mukaan. Vuosittain meillä on suosittu Vesiseminaari, jossa käsittelemme tärkeitä ja ajankohtaisia vedenkäsittelyn teemoja. Olet tervetullut tilaisuuksiimme ja voit myös ehdottaa ohjelmaa niihin.

Kehitysprojektit

Minkälaisen ongelman haluaisit ratkaista? Minkälaisen laitteen haluaisit? Mitä haluaisit mitata prosessistasi? Meillä on jatkuvasti käynnissä tutkimus- ja kehitysprojekteja, joissa kehitämme ja arvioimme uusia mittausmenetelmiä ja testaamme uusimpia vedenkäsittelylaitteita. Juuri tällä hetkellä perehdymme juomaveden mikrobiologiseen ja kemialliseen laatuun. Rakennamme uusia laitteita käänteisosmoosin rejektivesien käsittelyyn ja kemikaalien talteenottoon. Koekäyttöjen ja toiminnan varmistamisen jälkeen hyödynnämme näitä laitteita myös asiakasprojekteissamme.

Tutustu palveluihimme
Pilotointi ja koejärjestelyt
Mikrobiologian ja vesikemian laboratorio
Prosessimikrobiologia ja vesikemia

Pitkäjänteiset tutkimushankkeet

Onko sinulla mikrobiologiaan, vedenkäsittelyyn tai veteen liittyvä ongelma, johon et ole löytänyt ratkaisua? Tai kysymys, johon haluaisit jonkun perehtyvän? Olemme monivuotisissa asiakashankkeissamme kehittäneet uudenlaisia mittausmenetelmiä ja vedenkäsittelyjärjestelmiä etenemällä laboratoriomittakaavasta pilotoinnin kautta tuotantoon. Olemme myös olleet eturintamassa tuomassa viljelystä riippumattomia menetelmiä teollisuuteen, jossa niitä nykyään käytetään laajasti prosessien seurannassa ja valvonnassa.

Tutustu palveluihimme:
Pilotointi ja koejärjestelyt
Mikrobiologian ja vesikemian laboratorio
Vedenkäsittelyn suunnittelu
Prosessimikrobiologia ja vesikemia

Case Hyvinkään Lämpövoima Oy: Kaukolämpöön uutta tekniikkaa Suomessa