Vedenkäsittelyjärjestelmien uudistaminen ja ylläpito: Onko vedenkäsittelysi ajan tasalla?

Vedenkäsittelyjärjestelmien uudistaminen ja ylläpito

Onko toiveenasi kokonaan uusi vesilaitos? Kaipaako nykyinen vedenkäsittelyjärjestelmäsi uudistamista? Tarvitsetko lähiaikoina enemmän tai parempilaatuista vettä kuin tällä hetkellä? Olemme kumppanisi suunnittelussa, kokeissa, laitehankinnoissa, käyttöönotossa ja huollossa. Teemme pieniä vuosittaisia läpikäyntejä tai viemme eteenpäin ison muutosinvestoinnin.

Uuden vesilaitoksen suunnittelu

Tarvitset uuden laitoksen ja edessäsi on joukko kysymyksiä. Mitä laitos maksaa, mitä sillä tuotettu vesi maksaa, millä tekniikalla laitos kannattaa tehdä, kuinka paljon se vie tilaa, kuka laitoksen voi toimittaa, kuinka pitkä toimitusaika, mikä on veden kulutus, millaista jätevettä laitos tuottaa, mitä kemikaaleja se tarvitsee? Me tunnemme vedenkäsittelyn ja vedenkäsittelylaitteet ja löydämme sopivimmat vaihtoehdot. Saat meiltä vastaukset kysymyksiisi.

Tutustu palveluihimme:
Vedenkäsittelyn suunnittelu
Pilotointi ja koejärjestelyt
Vedenkäsittelylaitteet
Käyttö- ja huoltopalvelut


 

Vanhan vesilaitoksen uudistaminen

Vanha vesilaitoksesi ei enää riitä nykyiseen käyttöösi. Vesi on usein huonolaatuista tai laatuvaihtelut suuria. Laitoksella ei päästä ympäristöraja-arvoihin, tuotettu vesimäärä ei vastaa kulutusta tai tuotantolaitoksen toiminta on vaarantunut huonon veden laadun tai liian vähäisen vesimäärän takia. Näissä tilanteissa käymme läpi, mikä on järkevää uusia, mitä voidaan säilyttää ja miten yhdistetään vanhaan prosessiin uudet laitteet. Projektin jälkeen vesilaitoksesi on taas ajan tasalla.

Tutustu palveluihimme:
Vedenkäsittelyn suunnittelu
Pilotointi ja koejärjestelyt
SNCR-tekniikka
Vedenkäsittelylaitteet
Käyttö- ja huoltopalvelut

Vesilaitoksen käyttö ja huolto

Vesilaitoksen käyttö ja koko laitoksen toimintakunnon säilyttäminen on kärsivällisyyttä vaativaa työtä. Hyväkään tekniikka tai tiheätkään mittaukset eivät pelasta, jos vesilaitoksen käyttöä laiminlyödään ajan tai rahan puutteen takia. Tässä olemme apunasi. Voimme ottaa vastuullemme koko vesilaitoksesi huollon, käytön ja toiminnan seurannan. Samalla tuomme esiin veden tärkeyden koko tuotannolle.

Tutustu palveluihimme:
Vedenkäsittelyn suunnittelu
Prosessimikrobiologia ja vesikemia
Vedenkäsittelylaitteet
Käyttö- ja huoltopalvelut
Mikrobiologian ja vesikemian laboratorio