Teollisuuden Vesi IWA-kokouksessa Kööpenhaminassa

Author
Anu Kettunen

3.10.2022 — Teollisuuden Veden ja suomalaisten vesilaitosten viimeaikaista yhteistyötä esiteltiin International Water Associationin kansainvälisessä kokouksessa Kööpenhaminassa syyskuussa.

Tuhannet osallistujat eri puolelta maailmaa kokoontuivat ensimmäiseen koronapandemian jälkeen järjestettyyn International Water Associationin kokoukseen Kööpenhaminaan 12.-15.9.2022. Kokouksen eritykset, posterit ja työpajat oli jaettu kuuden pääteeman alle 1. Vesilaitosten hallinta (Water utility management), 2. Jäteveden käsittely ja resurssien kierrättäminen (Wastewater treatment and resource recovery), 3. Juomavesi ja sen uudelleenkäyttö (Drinking water and potable reuse), 4. Kaupunkisuunnittelu ja toiminta (City-scale planning and operations), 5) Yhteisöt, kommunikaatio ja kumppanuus (Communities, communication and partnership) ja 6. Vesiresurssit ja ison mittakaavan hallinta (Water resources and large-scale water management).

Teollisuuden Veden ja suomalaisten vesilaitosten viime vuosien kahden yhteistyöhankkeen (VERLA ja VÄRINÄ) tuloksia esiteltiin kokouksessa posterissa ”Suomalaisen hanaveden mikrobiologinen laatu verkon ääripisteissä ja verkostotöiden aikana” (Finnish tap water microbiological quality in remote network ends and under network maintenance). VERLA-hankkeeseen osallistuivat vuosina 2019-2020 ALVA Jyväskylästä, HS-Vesi Hämeenlinnasta, Akaasta ja Hattulasta, Hyvinkään Vesi, Imatran Vesi, Kajaanin Vesi, Kuopion Vesi, Nivos Vesi Mäntsälästä, Nokian Vesi, Oulun Vesi, Porvoon vesi ja Turun Vesihuolto. Ohjausryhmässä hanketta seurasivat VVY, THL, MMM ja STM. VÄRINÄ-hankkeessa vuonna 2021 olivat mukana Alva Jyväskylästä, Aqua Palvelu Lahdesta, HS-Vesi Hämeenlinnasta, Akaasta ja Hattulasta, Imatran Vesi, Kymen Vesi Kouvolasta, Naantalin vesihuoltolaitos, Nivos Vesi Mäntsälästä, Oulun Vesi, Riihimäen Vesi, Tampereen Vesi ja Turun Vesihuolto. VERLA-hankkeen ja VÄRINÄ-hankkeen aloittama työ viljelystä riippumattomien mikrobiologisten menetelmien käytöstä talousveden laadun varmistamisessa jatkuu vuosina 2022-2023 VÄRISE-hankkeessa, johon osallistuvat ALVA Jyväskylästä, Hangon Vesi, Hyvinkään Vesi, Imatran Vesi, Porvoon vesi, Riihimäen Vesi, Savonlinnan Vesi ja Vaasan Vesi.

TeVen ja vesilaitosten yhteistyötä esitteli Kööpenhaminassa Teollisuuden Veden tieteellinen johtaja Anu Kettunen. Hän myös toimi puheenjohtajana biologisen fosforin ja typen poiston uusia tuloksia käsittelevässä Microbial ecology (Communities meta-omics) -sessiossa, jossa käsiteltiin fosfaattia itseensä kerääviä PAO-bakteereita sekä aiemmin kuvaamattomia kantajamateriaaleja ja seuraavan sukupolven prosesseja. Lisäksi tarkasteltiin tulevan jäteveden mukanaan tuomia mikrobien sekä bakteriofaagien merkitystä jätevedenpuhdistamon toiminnalle. Kysymyksissä painottui mikrobien aktiivisuus ja aineenvaihdunta: tärkeää ei ole, keitä ne ovat, vaan mitä ne tekevät erinomaisen veden laadun saavuttamiseksi.

Kokouksen päätösjuhlallisuuksissa painotettiin eri puolella maailman jo tehdyn työn hyödyllisyyttä ja korostettiin, että erityisesti vaikeina aikoina on ensiarvoisen tärkeää säilyttää myönteinen vire, jolla saadaan rakennettua parempaa tulevaisuutta.

Most popular articles

Mikrobiologin kuulumiset Kaliforniasta

Mikrobiologin kuulumiset Kaliforniasta

18.10.2016 — Teollisuuden Veden mikrobiologian asiantuntija Minna Pihlajakuja osallistui ”Recent Advances in Microbial Control, RAMC” -konferenssiin Kaliforniassa lokakuussa. Pyysimme Minnaa kertomaan konferenssin aiheista.

Hyvinkään Lämpövoima ja Teollisuuden Vesi ovat edelläkävijöitä

Hyvinkään Lämpövoima ja Teollisuuden Vesi ovat edelläkävijöitä

12.12.2016 — Kaukolämmön tuotantoon uutta tekniikkaa ensimmäistä kertaa Suomessa – Hyvinkään Lämpövoima ja Teollisuuden Vesi ovat edelläkävijöitä.

Haluatko vedenkäsittelyn asiantuntijaksi vesikemistiksi?

Haluatko vedenkäsittelyn asiantuntijaksi vesikemistiksi?

22.11.2016 — Haemme diplomityöntekijää työnimellä ”Teollisuusjätevesien kemiallinen käsittely – saostuskemikaalit ja annostelujen säätö”. Työssä paneudut eri kemikaalien toimintaan, niiden säätöön sekä tulevan ja lähtevän veden laadun seurantaan.

Top expertise in India

Top expertise in India

22.9.2016 — Hieno Intian matkaviikko on nyt ohi. Matka kuului Beam-projektissa (Business with Impact 2014-2019) Tekesin osittain rahoittamaan hankkeeseen mikrobiologisen mittauksien kehittämiseksi juomavedelle ja yhteyksien luomiseksi Intian ja Suomen vesiammattilaisten välille. Suomesta on mukana hankkeessa myös mm. Aalto-yliopisto.

Tämähän on kuin olympialaisissa!

Tämähän on kuin olympialaisissa!

15.6.2016 — Seminaarit ovat pitkään toimineet Teollisuuden Vedessä niinä huolettomina hetkinä käytännön projektien keskellä, että emme osaa olla ilman niitä.

Water globally - Intolerable situation in Gaza

Water globally - Intolerable situation in Gaza

15.5.2017 — Industrial Water on excursion in Palestine: How is it possible for a small company to become international? What is essential to understand on global aspects of water treatment? Which questions should be answered? What expertise is needed? Please join us to the journey which rather increased than decreased the number of unanswered questions and made us highly appreciate clean water! Welcome!