Legionella vesijärjestelmissä – mittaaminen ja riskienhallinta

Author
Anna Björkqvist

28.11.2018 — Veden kierrätysasteen noustessa bakteerit saattavat alkaa kasvaa järjestelmässä ja sen myötä myös legionellariski kasvaa. Lue Teollisuuden Veden asiantuntijoiden neuvot, miten voit tunnistaa todennäköiset riskikohdat vesijärjestelmässäsi.

Legionella on makeissa vesissä viihtyvä bakteeri, joka esiintyy kaikkialla käsitellyissä ja luonnollisissa vesissä. Legionella-lajeja on kuvattu yli 50 kappaletta. Näistä suurin osa on ihmisille harmittomia, mutta myös tautia aiheuttavia legionellalajeja on useita (L. pneumophila, L. micdadei, L. bozemanii, L. dumoffii ja L. longbeachae). Näistä Legionella pneumophila aiheuttaa vakavaa keuhkokuumetta eli legionelloosia tai lievempää flunssan kaltaista pontiac-kuumetta. Legionella tarttuu vain aerosolien kautta hengittämällä. Kun patogeeniset legionellat ovat päässeet rikastumaan vesikierrossa, tartunnan voi saada porealtaan pärskeistä, suihkuvedestä tai teollisuuden prosessivesien aerosoleista.

Legionellan torjunnassa tärkeintä on tunnistaa vesijärjestelmistä bakteerin kasvulle sopivat kohdat ja pitää veden laatu sellaisena, ettei legionella viihdy järjestelmässä. Legionellan kasvua voidaan hillitä muun muassa lisäämällä veden vaihtuvuutta sekä käyttämällä UV-käsittelyä ja kloorausta. On tärkeää seurata veden laatua sen varmistamiseksi, että legionellan kasvu on saatu estettyä. Jos näitä keinoja ei pystytä hyödyntämään, tartunnalta voi suojautua käyttämällä P3-hengityssuojaimia.

Teollisuuden Vedellä tutkitaan legionellaa kvantitatiivisella polymeraasiketjumenetelmällä eli qPCR:llä, joka perustuu bakteerien DNA:n mittaamiseen. Teollisuuden Veden laboratoriossa mitataan Legionella-sukua ja L. pneumophila -bakteeria. Syksyn 2018 ristivalidoinnissa Teollisuuden Veden qPCR-menetelmän todettiin antavan samoja tuloksia kuin Bio-Rad FSD:n AF NOR ISO -validoitu qPCR-menetelmä eli olevan tarkka ja luotetttava. qPCR-menetelmillä saadaan tulokset parhaimmillaan 4 tunnissa. Suomessa sekä monissa muissakin maissa ainoa virallinen menetelmä legionellan määrittämiseksi on perinteinen viljely, joka kestää noin 3 päivää. Viljelymenetelmän työläyden vuoksi näytepisteitä tutkitaan yleensä 1-3 kappaletta, mutta DNA-pohjaisella menetelmällä voidaan sulkea pois riskikohtia tutkimalla jopa 10-20 näytettä yhdellä kertaa.

Mitä teen, jos haluan tietää, onko minulla riski saada legionellatartunta vedestä?

Jos epäilet, että vedessäsi saattaa olla legionellaa, ota yhteyttä Teollisuuden Veden mikrobiologeihin. Pohdimme kanssasi, onko vesijärjestelmässänne legionellalle suotuiset olosuhteet ja tarvittaessa tarjoamme kokonaisvaltaisen legionellatutkimuksen. Voit myös lähettää meille vesinäytteesi mitattavaksi. Näyte otetaan steriiliin yhden litran natriumtiosulfaatti-pulloon, joita saa Teollisuuden Veden laboratoriosta. Näyte tulee lähettää laboratorioon kylmäkuljetuksena heti näytteenoton jälkeen.

Yhteydenotot:

Riina Honkanen
Mikrobiologi
+358 50 412 6816

Most popular articles

Mikrobiologin kuulumiset Kaliforniasta

Mikrobiologin kuulumiset Kaliforniasta

18.10.2016 — Teollisuuden Veden mikrobiologian asiantuntija Minna Pihlajakuja osallistui ”Recent Advances in Microbial Control, RAMC” -konferenssiin Kaliforniassa lokakuussa. Pyysimme Minnaa kertomaan konferenssin aiheista.

Hyvinkään Lämpövoima ja Teollisuuden Vesi ovat edelläkävijöitä

Hyvinkään Lämpövoima ja Teollisuuden Vesi ovat edelläkävijöitä

12.12.2016 — Kaukolämmön tuotantoon uutta tekniikkaa ensimmäistä kertaa Suomessa – Hyvinkään Lämpövoima ja Teollisuuden Vesi ovat edelläkävijöitä.

Haluatko vedenkäsittelyn asiantuntijaksi vesikemistiksi?

Haluatko vedenkäsittelyn asiantuntijaksi vesikemistiksi?

22.11.2016 — Haemme diplomityöntekijää työnimellä ”Teollisuusjätevesien kemiallinen käsittely – saostuskemikaalit ja annostelujen säätö”. Työssä paneudut eri kemikaalien toimintaan, niiden säätöön sekä tulevan ja lähtevän veden laadun seurantaan.

Top expertise in India

Top expertise in India

22.9.2016 — Hieno Intian matkaviikko on nyt ohi. Matka kuului Beam-projektissa (Business with Impact 2014-2019) Tekesin osittain rahoittamaan hankkeeseen mikrobiologisen mittauksien kehittämiseksi juomavedelle ja yhteyksien luomiseksi Intian ja Suomen vesiammattilaisten välille. Suomesta on mukana hankkeessa myös mm. Aalto-yliopisto.

Tämähän on kuin olympialaisissa!

Tämähän on kuin olympialaisissa!

15.6.2016 — Seminaarit ovat pitkään toimineet Teollisuuden Vedessä niinä huolettomina hetkinä käytännön projektien keskellä, että emme osaa olla ilman niitä.

Water globally - Intolerable situation in Gaza

Water globally - Intolerable situation in Gaza

15.5.2017 — Industrial Water on excursion in Palestine: How is it possible for a small company to become international? What is essential to understand on global aspects of water treatment? Which questions should be answered? What expertise is needed? Please join us to the journey which rather increased than decreased the number of unanswered questions and made us highly appreciate clean water! Welcome!