Kaivosvesien pilotointikokeet loppusuoralla Pohjois-Ruotsissa

16.12.2020 — Pilotointi kuuluu osana isompaan EIT Raw Materials Booster Call ”COVID” 2020 -hankkeeseen, jota rahoittaa Euroopan unioni.

Teollisuuden Vesi toteutti lokakuussa 2020 kaivosvesien pilotointikokeet yhdessä Outokummun Kemin kaivoksen kanssa. Koelaitteena käytimme kiekkokalvotekniikkaan perustuvaa käänteisosmoosi- eli RO-koelaitteistoa, jonka olemme suunnitelleet toimimaan erityisesti suuressa paineessa (jopa 160 bar). Lisäksi pilotoitava RO- laitteisto kestää rakenteensa puolesta enemmän kiintoainetta ja muita likaavia komponentteja verrattuna perinteisiin spiraali-RO-kalvoihin. Tämä etu antaa uusia mahdollisuuksia vaikeiden vesien käsittelyyn. Tekniikan pilotointia jatketaan LKAB:n Kiirunan kaivoksella Pohjois-Ruotsissa joulukuun 2020 puoliväliin asti. Tavoitteenamme on koestaa erilaisia vesilaatuja ja havaita näistä johtuvia erityispiirteitä.

Kokeidemme erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat kyseisen RO-tekniikan soveltuvuus kaivosvesien käsittelyyn sekä saavutettava puhdistusaste ja prosessisaanto. Pilotoitava tekniikka vaikuttaa lupaavalta ja arvioimme, että sitä hyödyntämällä voidaan saavuttaa uusia tasoja kaivoksien vedenkäsittelyssä ja suljettujen vesikiertojen mahdollistamisessa.

Yleisesti ottaen kokeissa hyödyntämämme RO-tekniikka soveltuu perinteistä spiraali-RO-kalvorakennetta paremmin haastaviin vesijakeisiin, joissa on paljon kiintoainetta ja/tai korkea suolapitoisuus. Kaatopaikkojen suotovedet ovat tyypillinen käyttökohde, johon olemme tekniikkaa hyödyntäneet.

Koekonttimme edustaa plug & play -lähestymistapaa jatkuvatoimisten testien mahdollistamiseksi. Koekontin käyttöönottaminen on nopeaa ja mahdollistaa hyvät olosuhteet käsittelytekniikan koestamiseen. Samoja kokeita voidaan myös testata kevyemmin erillisellä koelaitteistollamme, jolla teemme panoskokeita koetiloissamme Mäntsälässä. Tämä on usein myös näppärin tapa edetä käsittelytekniikoiden vertailussa eli aloittaa panosmittakaavassa (noin 1 000 litraa) koetiloissamme ja sitten edetä jatkuvatoimisen laitteiston käyttöön.

Ota yhteyttä, mikäli painit haastavien jätevesivirtojen kanssa, niin pääsemme keskustelemaan soveltuvista ratkaisuista!

Most popular articles

Mikrobiologin kuulumiset Kaliforniasta

Mikrobiologin kuulumiset Kaliforniasta

18.10.2016 — Teollisuuden Veden mikrobiologian asiantuntija Minna Pihlajakuja osallistui ”Recent Advances in Microbial Control, RAMC” -konferenssiin Kaliforniassa lokakuussa. Pyysimme Minnaa kertomaan konferenssin aiheista.

Hyvinkään Lämpövoima ja Teollisuuden Vesi ovat edelläkävijöitä

Hyvinkään Lämpövoima ja Teollisuuden Vesi ovat edelläkävijöitä

12.12.2016 — Kaukolämmön tuotantoon uutta tekniikkaa ensimmäistä kertaa Suomessa – Hyvinkään Lämpövoima ja Teollisuuden Vesi ovat edelläkävijöitä.

Haluatko vedenkäsittelyn asiantuntijaksi vesikemistiksi?

Haluatko vedenkäsittelyn asiantuntijaksi vesikemistiksi?

22.11.2016 — Haemme diplomityöntekijää työnimellä ”Teollisuusjätevesien kemiallinen käsittely – saostuskemikaalit ja annostelujen säätö”. Työssä paneudut eri kemikaalien toimintaan, niiden säätöön sekä tulevan ja lähtevän veden laadun seurantaan.

Top expertise in India

Top expertise in India

22.9.2016 — Hieno Intian matkaviikko on nyt ohi. Matka kuului Beam-projektissa (Business with Impact 2014-2019) Tekesin osittain rahoittamaan hankkeeseen mikrobiologisen mittauksien kehittämiseksi juomavedelle ja yhteyksien luomiseksi Intian ja Suomen vesiammattilaisten välille. Suomesta on mukana hankkeessa myös mm. Aalto-yliopisto.

Tämähän on kuin olympialaisissa!

Tämähän on kuin olympialaisissa!

15.6.2016 — Seminaarit ovat pitkään toimineet Teollisuuden Vedessä niinä huolettomina hetkinä käytännön projektien keskellä, että emme osaa olla ilman niitä.

Water globally - Intolerable situation in Gaza

Water globally - Intolerable situation in Gaza

15.5.2017 — Industrial Water on excursion in Palestine: How is it possible for a small company to become international? What is essential to understand on global aspects of water treatment? Which questions should be answered? What expertise is needed? Please join us to the journey which rather increased than decreased the number of unanswered questions and made us highly appreciate clean water! Welcome!