Uutta tekniikkaa ATP-mittaukseen

Kirjoittaja
Nuutti Lehtikuja

26.7.2021 — Jatkuvatoiminen mikrobiologinen mittaaminen on monissa vesiprosesseissa vielä utopiaa, mutta laitetekniikka kehittyy harppauksin ja uusia sovelluskohteita löytyy laajalti eri teollisuudenaloilta. Diplomityöntekijämme Rasmus Jansson tutkii vuoden 2021 aikana jatkuvatoimisen ATP-mittauksen mahdollisuuksia vesijärjestelmien seurannassa

Teollisuuden Vesi on käyttänyt jo useamman vuoden solunsisäisen adenosiinitrifosfaatin (cATP) mittausta vesijärjestelmien parannuskohteiden etsintään ja erilaisten ongelmatilanteiden selvittämiseen. Nopeana menetelmänä ATP-mittaus https://youtu.be/cgCySwAHNR8 tarjoaa tuiki tärkeää ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi. Olemme soveltaneet menetelmää menestyksekkäästi mm. riskikohteiden kartoitukseen, näytepisteiden haarukointiin, talousvesiverkostojen saneeraustöiden seurantaan sekä shokkikloorausten tehon todentamiseen. Kokonaisbakteeritasoa seuraava cATP:n määrä ei itsessään kerro spesifisti eri bakteerilajien esiintymisestä, mutta usein jo nopea tieto kokonaisbakteeritasosta tai sen muutoksesta auttaa valitsemaan oikeita toimenpiteitä oikea-aikaisesti. Olemme todentaneet omissa vertailumittauksissamme, että cATP-tulokset ovat lähes poikkeuksetta suoraan verrannollisia tarkemmilla DNA-pohjaisilla menetelmillä mitattuihin kokonaisbakteerien tasoihin.

ATP-mittauksen eräänä heikkoutena on toistaiseksi ollut automatisaation puute. Säännöllistä seurantaa vaativissa prosesseissa näytteiden ottaminen ja analysointi on vaatinut käsityötä ja helppoudestaan huolimatta kattavan aikaresoluution saavuttaminen dynaamisissa prosesseissa on ongelmallista. Nyt tarkoituksena on kuitenkin ottaa käsikäyttöisen ATP-mittauksen rinnalle myös jatkuvatoiminen analysointi, joka mahdollistaa kiinnostavien kohteiden pitempiaikaisen seurannan. Potentiaalisia sovelluskohteita ovat mm. veden laadun varmennus, mikrobiologian hallintaan käytettävien menetelmien ohjaus (ml. biosidien annostelu) sekä erilaisten prosessivesien kierrättämiseen liittyvän riskin hallinta. Jatkuvatoimista näytteenottoa, käsin tehtäviä mittauksia ja prosessin säätöön liittyviä toimenpiteitä yhdistämällä on mahdollista saavuttaa erittäin hyvä prosessin mikrobiologisen hallinnan taso. Vanha viisaus pätee edelleen – ”voit hallita vain sitä mitä voit mitata”.

Ensimmäisiä koekohteita etsitään parhaillaan! Mikäli jatkuvatoiminen prosessin mikrobiologisen tilan seuranta kiinnostaa, niin ole rohkeasti yhteydessä. Sovelluskohteen mielekkyyttä on mahdollista tarkastella varsin kohtuullisin kustannuksin alkuvaiheessa alustavalla kertanäytteenotolla.

Suosituimmat kirjoitukset

Mikrobiologin kuulumiset Kaliforniasta

Mikrobiologin kuulumiset Kaliforniasta

18.10.2016 — Teollisuuden Veden mikrobiologian asiantuntija Minna Pihlajakuja osallistui ”Recent Advances in Microbial Control, RAMC” -konferenssiin Kaliforniassa lokakuussa. Pyysimme Minnaa kertomaan konferenssin aiheista.

Hyvinkään Lämpövoima ja Teollisuuden Vesi ovat edelläkävijöitä

Hyvinkään Lämpövoima ja Teollisuuden Vesi ovat edelläkävijöitä

12.12.2016 — Kaukolämmön tuotantoon uutta tekniikkaa ensimmäistä kertaa Suomessa – Hyvinkään Lämpövoima ja Teollisuuden Vesi ovat edelläkävijöitä.

Haluatko vedenkäsittelyn asiantuntijaksi vesikemistiksi?

Haluatko vedenkäsittelyn asiantuntijaksi vesikemistiksi?

22.11.2016 — Haemme diplomityöntekijää työnimellä ”Teollisuusjätevesien kemiallinen käsittely – saostuskemikaalit ja annostelujen säätö”. Työssä paneudut eri kemikaalien toimintaan, niiden säätöön sekä tulevan ja lähtevän veden laadun seurantaan.

Huipputekniikkaa Intiassa

Huipputekniikkaa Intiassa

22.9.2016 — Hieno Intian matkaviikko on nyt ohi. Matka kuului Beam-projektissa (Business with Impact 2014-2019) Tekesin osittain rahoittamaan hankkeeseen mikrobiologisen mittauksien kehittämiseksi juomavedelle ja yhteyksien luomiseksi Intian ja Suomen vesiammattilaisten välille. Suomesta on mukana hankkeessa myös mm. Aalto-yliopisto.

Tämähän on kuin olympialaisissa!

Tämähän on kuin olympialaisissa!

15.6.2016 — Seminaarit ovat pitkään toimineet Teollisuuden Vedessä niinä huolettomina hetkinä käytännön projektien keskellä, että emme osaa olla ilman niitä.

Maailma ja vesi - Gazan vesitilanne on kestämätön

Maailma ja vesi - Gazan vesitilanne on kestämätön

15.5.2017 — Teollisuuden Veden kolme työntekijää opintomatkalla Palestiinassa. Miten pk-yritys voi olla kansainvälinen? Mitä sen pitää ymmärtää kansainvälisestä vedenkäsittelystä ja millaisia kysymyksiä tulee vastaan? Mitä osaamista maailmalla tarvitaan? Tämän artikkelin myötä pääset mukaan matkalle, joka ei ainakaan vähentänyt kysymyksiä ja jonka aikana veden arvostus kasvoi kohisten! Tervetuloa mukaan!