Kesän avaus Laivaseminaarissa Helsingissä 7.-8.6.2018!

Kirjoittaja
Maija Vidqvist

30.3.2018 — Seminaariohjelma on muuttunut vesipainoitteisemmaksi! Yleisön pyyntöjä on kuunneltu, kaksi vesiaihetta on tullut lisää. On syytä myös mainita, että tämä on lajissaan viimeinen laivaseminaarimme - 15-vuotiaan yhtiön ajatukset siintävät uudentyyppisissä tilaisuuksissa!

Maailman suurista ongelmista on monta listaa, mutta useimmiten listoilla esiintyvät aivan kärjessä sekä vesistöjen rehevöityminen että ilmastonmuutos. Typpi liittyy molempiin. Miten typpi näkyy vedenkäsittelijän ja ilmansuojelutekniikan osaajan arjessa ja mitä voimme käytännössä tehdä asioiden ratkaisemiseksi? Mihin asiaan panostan, jotta siitä olisi eniten hyötyä ympäristön näkökulmasta? Ymmärränkö riittävästi kokonaisuutta?

Seminaariohjelmaa on rakennettu meille, jotka ihmettelemme, mistä tässä on kysymys. Aihe on ristiriitainen. Valmistammeko typpiyhdisteitä poistaaksemme niitä toisaalla?

Tänä vuonna Teollisuuden Vedellä on juhlavuosi - yrityksen perustamiseen johtaneista muistiinpanojen kirjoittamisesta on kulunut jo 15 vuotta - ja saamme nauttia juhlavuoden laivaseminaaristamme upeissa puitteissa Hotelli Kämpin huolehtiessa ravitsemisestamme ja kokoustiloista Helsingin keskustassa!

Tämä on lajissaan viimeinen laivaseminaarimme. Järjestämämme seminaarit muuttavat taas muotoaan seuraaviksi vuosiksi. Kiitollinen olo niin kaikille vuosien varrella osallistuneille kuin esitelmiä pitäneille asiantuntijoillekin!

Olet lämpimästi tervetullut mukaamme! Ohjelmamme aikataulu on hyväksi todettu. Kaksi päivää upeita esitelmiä ja torstaina illalla risteily Tursolla.

Torstai 7.6.2018

klo 9.00 - 9.15 Tilaisuuden avaus, Toimitusjohtaja Maija Vidqvist, Teollisuuden Vesi

klo 9.15 - 10.00 Typen kierto Suomen vesistöissä ja rehevöityminen, Vanhempi tutkija Antti Räike, Suomen ympäristökeskuksen merikeskus

Antin tehtävänkuvaan kuuluvat Itämeren kuormitukseen ja rehevöitymiseen liittyvät asiat. Joet kuljettavat suurimman osa Itämeren kuormituksesta ja yksi ympäristökeskuksen keskeisimmistä tutkimusaiheista on, miten ja mistä ravinteet päätyvät sisävesiin, miten ne pidättyvät siellä ja kulkeutuvat jokiveden mukana rannikkovesiin.

klo 10.00 - 10.30 Pesurin käyttö savukaasujen typenpoistossa, Myyntipäällikkö Lari-Matti Kuvaja, Valmet Technologies, Environmental Systems

Lämmöntalteenottoon voi yhdistää rikinpoiston lisäksi myös typenpoiston, kun savukaasuissa oleva typpimonoksidi (NO) hapetetaan typpidioksidiksi (NO2) ja se absorboituu veteen nitraattina. Miten käy sitten muodostuvan lauhteenkäsittelyn, kun vedessä on epäpuhtautena sekä nitraattia, ehkä SNCR:stä reagoimatta jäänyttä ammoniumia että sulfaattia?

Luento on kaavaillun ilmanlaadun luennon tilalla, mutta kemia on sama, kun NO-NO2-reaktioista on osittain kyse myös alailmakehän ilman laadussa.

klo 10.30 - 10.45 Tauko

klo 10.45 - 11.30 Typen kiertokulku, Mikrobiologian asiantuntija Minna Pihlajakuja, Teollisuuden Vesi

Mikrobit ja bakteerit käyttävät erilaisia typpiyhdisteitä omassa aineenvaihdunnassaan sekä ravinteena että energian saannissa. Tämän seurauksena bakteerit muuttavat typpiyhdisteitä hapetusluvusta toiseen (NH3/NH4/N2/NO2/NO3). Tätä bakteerien toimintaa on pitkään hyödynnetty yhdyskuntajäteveden puhdistuksessa, mutta samaa ideaa voidaan soveltaa monille muillekin teollisuuden typpijätevesille selektiivisenä typenpoistona.

klo 11.30 - 12.15 Mittaustekniikka ja datan hallinta vedenkäsittelyssä, Myyntijohtaja Matti Alalauri, Soikea

Auttaako teknologia ja konnektiviteetti tulevaisuuden vedenkäsittelyä?

klo 12.15 - 13.15 Lounas

klo 13.15 - 14.00 Typpikemikaalien valmistus ja teollinen käyttö, Liiketoimintapäällikkö Juha Sarlund, Yara Suomi

klo 14.00 - 14.30 Osaammeko mitata päästöjä luotettavasti - esimerkki ilmapäästöjen mittaustekniikasta, Marko Mäkinen, ABB

klo 14.30 - 14.45 Tauko

klo 14.45 - 15.15 NPHarvest - typen uusi energiatehokas talteenottomenetelmä, Tohtoriopiskelija Juho Kaljunen, Aalto-Yliopisto

Juho on tehnyt diplomityön liittyen NPHarvestin ensimmäisen vaiheen reaktorin suunnitteluun ja optimointiin.

klo 15.15 - 16.00 Kalvotekniikan ja typen käyttö lisäveden hapenpoistossa, Projektipäällikkö Ville Rantanen, Teollisuuden Vesi

Teollisuuden Vesi sovelsi ensimmäisenä Suomessa kalvotekniikkaa lisäveden hapenpoistoon yhteistyössä Hyvinkään Lämpövoiman kanssa. Typpeä ja alipainetta käyttämällä happi saadaan tehokkaasti pois lisävedestä.

klo 16.00 - 16.30 Päivän loppukeskustelu

klo 17.00 - 20.00 Turso-risteily

Perjantai 8.6.2018

klo 9.00 - 9.15 Seminaaripäivän avaus, Toimitusjohtaja Maija Vidqvist, Teollisuuden Vesi

klo 9.15 - 10.00 Räjähdysaineperäisen typpikuormituksen hallinta louhinnassa, Senior Development Manager, Timo Halme, Forcit

Louhintaräjähdysaineiden pääraaka-aine on jo pitkän aikaa ollut ammoniumnitraatti (AN), joka suhteellisen hyvän käsittelyturvallisuuden omaavana ja laajamittaisen teollisen tuotannon ansiosta on vakiinnuttanut asemansa. Louhinnassa käytettävistä räjähdysaineista muodostuu yleensä jäämiä louheeseen ja louhintapaikan olosuhteista sekä louheen jatkokäsittelystä riippuen räjähdysainejäämistä voi muodostua vesiliukoisia typpipäästöjä.

Esitelmässä käsitellään räjähdysainejäämien syntymekanismeja louhinnassa ja toimenpiteitä jäänteiden minimoimiseksi. Lisäksi on katsaus typettömien ja ympäristöystävällisempien louhintaräjähdysaineiden kehitysnäkymiin.

Timolla on yli 20v työkokemus Forcitilla louhintaräjähdysaineiden kehitystyön, teknisen asiakaspalvelun ja tuotannon tehtävissä. Viimeisen kymmenen vuoden ajan työ non keskittynyt enenevissä määrin louhintaperäisten typpipäästöjen syntymekanismien analysointia, mittaamista sekä menetelmien kehitystä päästöjen vähentämiseksi. Aivan viimevuosina on alkanut kehitystyö typettömien, nykyistä ympäristöystävällisempien louhintaräjähdysaineiden parissa.

klo 10.00 - 10.45 Typen oksidien muodostuminen ja vähentäminen sekä niiden mallintaminen tulipesissä, Vanhempi tutkija Marko Huttunen, VTT

Marko on CFD mallinnuksen kantavia voimia ja on ollut mukana kehittämässä mallinnostyökaluja eri kattilatyyppien (pölypoltto-, arina- sekä leijupetikattilat) palamisen mallintamiseen sekä päästöjen muodostumisen että vähentämisen arviointiin.

klo 10.45 - 11.00 Tauko

klo 11.00 - 11.45 Lainsäädännön mahdollisuudet typenpoiston hallintaan, Neuvotteleva virkamies Ari Kangas

klo 11.45 - 12.30 Typpilannoitteet - uusia ajatuksia lannoituksesta, Senior Adviser Raimo Kauppila, Yara Suomi

klo 12.30 - 13.30 Lounas

klo 13.30 - 14.15 Raskaan liikenteen savukaasujen puhdistus, Vice President, Technology Arno Amberla, Proventia

Katalyyttinen savukaasujen puhdistus. Kotimainen valmistaja.

klo 14.15 - 14.30 Tauko

klo 14.30 - 15.30 Vedenkäsittely - Ultrapuhtaasta vedestä kaatopaikkavesiin, Toimitusjohtaja Maija Vidqvist

Näkemyksiä 15 vuoden ajalta vedenkäsittelystä, muuttuneista käytännöistä, kalvotekniikan yleistymisestä, vastaantulleista ongelmista ja ratkaisuista sekä ajatuksia, mitä osaamista ja tekniikoita tulevaisuudessa vedenkäsittelyyn liittyy.

klo 15.30 - 16.00 Keskustelua ja seminaarin päätös. Kiitos!

Ilmoittautumisia ottaa vastaan Eevamaria Naumanen, puh. 040 573 7714 ()

Seminaarin hinta on 575 € (ALV 0 %). Jos tulijoita on samasta organisaatiosta useampia, hinta on 495 €/hlö tai jos osallistut vain yhtenä päivänä, on hinta 375 €/hlö.

Hyviä seminaarituulia ja - keskusteluja toivoen,

Maija Vidqvist, Teollisuuden Vesi Oy

Suosituimmat kirjoitukset

Mikrobiologin kuulumiset Kaliforniasta

Mikrobiologin kuulumiset Kaliforniasta

18.10.2016 — Teollisuuden Veden mikrobiologian asiantuntija Minna Pihlajakuja osallistui ”Recent Advances in Microbial Control, RAMC” -konferenssiin Kaliforniassa lokakuussa. Pyysimme Minnaa kertomaan konferenssin aiheista.

Hyvinkään Lämpövoima ja Teollisuuden Vesi ovat edelläkävijöitä

Hyvinkään Lämpövoima ja Teollisuuden Vesi ovat edelläkävijöitä

12.12.2016 — Kaukolämmön tuotantoon uutta tekniikkaa ensimmäistä kertaa Suomessa – Hyvinkään Lämpövoima ja Teollisuuden Vesi ovat edelläkävijöitä.

Haluatko vedenkäsittelyn asiantuntijaksi vesikemistiksi?

Haluatko vedenkäsittelyn asiantuntijaksi vesikemistiksi?

22.11.2016 — Haemme diplomityöntekijää työnimellä ”Teollisuusjätevesien kemiallinen käsittely – saostuskemikaalit ja annostelujen säätö”. Työssä paneudut eri kemikaalien toimintaan, niiden säätöön sekä tulevan ja lähtevän veden laadun seurantaan.

Huipputekniikkaa Intiassa

Huipputekniikkaa Intiassa

22.9.2016 — Hieno Intian matkaviikko on nyt ohi. Matka kuului Beam-projektissa (Business with Impact 2014-2019) Tekesin osittain rahoittamaan hankkeeseen mikrobiologisen mittauksien kehittämiseksi juomavedelle ja yhteyksien luomiseksi Intian ja Suomen vesiammattilaisten välille. Suomesta on mukana hankkeessa myös mm. Aalto-yliopisto.

Tämähän on kuin olympialaisissa!

Tämähän on kuin olympialaisissa!

15.6.2016 — Seminaarit ovat pitkään toimineet Teollisuuden Vedessä niinä huolettomina hetkinä käytännön projektien keskellä, että emme osaa olla ilman niitä.

Maailma ja vesi - Gazan vesitilanne on kestämätön

Maailma ja vesi - Gazan vesitilanne on kestämätön

15.5.2017 — Teollisuuden Veden kolme työntekijää opintomatkalla Palestiinassa. Miten pk-yritys voi olla kansainvälinen? Mitä sen pitää ymmärtää kansainvälisestä vedenkäsittelystä ja millaisia kysymyksiä tulee vastaan? Mitä osaamista maailmalla tarvitaan? Tämän artikkelin myötä pääset mukaan matkalle, joka ei ainakaan vähentänyt kysymyksiä ja jonka aikana veden arvostus kasvoi kohisten! Tervetuloa mukaan!