Kirjoittaja
Maija Vidqvist

2.8.2017 — Vesiseminaarien sarjamme jatkuu 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi 7.-8.12.2017. Pääsemme esitelmien avulla näkemään, mikä on uutta juomavesien käsittelyssä ja mitä voi vedestä saada selville mittauksin. Mitä haitallisia aineita tavallisessa juomavedessämme liikkuu? Millaisia mikrobeja? Mitä eroja on vesissä järvestä ja kaivosta toiseen tai maasta toiseen? Pääsemme myös kurkistamaan kansainvälisiin projekteihin esitelmien kautta. Seminaaripaikkana on vanha tuttu Hirvihaaran kartano Mäntsälässä ja tällä kertaa toisena järjestäjätahona toimii Econet Group!

Vesi ja Suomi - Suomalainen vesi on maailman parasta!

Mikä voisikaan olla parempi seminaarin aihe kuin vesi nyt kun Suomi täyttää tasan 100 vuotta! Samalla kun juhlimme, voimme miettiä, mitä tulevaisuus veden osalta tuo tullessaan. Vesi kytkeytyy suuriin asioihin: yhteiskuntien toimivuuteen, rauhaan, rajajokien tasavertaiseen käyttöön, pintavesien puhtauteen, teollisuuden ja asutuksen veden käytön suhteeseen, kemikaalien käyttöön, muoviin ja roskaamiseen jne. Aiheita on lukemattomia ja olemme saaneet valita ajankohtaisia asioita ohjelmaamme. Luennot ovat nyt varmistuneet ja kattaus on upea. Pääsemme tutustumaan veden laatuun, makuun, tutkimukseen, ongelmatilanteisiin ja vesihuoltoon sekä veteen liittyviin ongelmiin niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Kansainvälisyys on näkyvässä roolissa.

SEMINAARIOHJELMA

Torstai 7.12.2017

klo 8.00 alkaen aamukahvit ja pientä suolaista

klo 9.00 Tilaisuuden avaus, Toimitusjohtaja Maija Vidqvist, Teollisuuden Vesi Oy

klo 9.15 Ämmänlänget, lyhytelokuva

Suomi on edelläkävijä vesihuollon rakentajana ja hanavesi on koko maassa juotavan hyvää. Siihen on tehty hartiavoimin töitä, kuten saamme nähdä aloittaessamme seminaarin lyhytelokuvalla "Ämmänlänget".

klo 9.30 Mikrobit ja haitta-aineet juomavesissämme, TkT Anu Kettunen, Teollisuuden Vesi Oy

Anulla on 20 vuoden tausta erilaisten ympäristöjen mikrobiyhteisöistä suoliston mikrobeista teollisuusprosessien mikrobeihin. Hän johtaa Tekesin BEAM-ohjelmaan kuuluvaa Teollisuuden Veden omaa tutkimushanketta, jossa selvitetään juomavesien mikrobiologista ja kemiallista laatua ja joka tähtää parempaan ymmärrykseen siitä, mitä on hyvälaatuinen vesi. Saamme uutta tietoa veden mikrobeista ja haitta-aineista suomalaisessa sekä intialaisessa verkostovedessä ja kaivovedessä. Tiedätkö, mitä juot?

klo 11.00 Tauko

klo 11.15 Vesissä on eroja, Toimitusjohtaja Niilo Pellonmaa, Polar Spring Oy

Polar Spring Oy pullottaa aitoa lähdevettä Salpausselän harjulla. Valmistuksessa ei käytetä kemikaaleja ja aito raikas pehmeä maku säilyy pulloihin asti. Mitä on hyvä vesi?

klo 12:00 Lounas

klo 13.00 Tietämyksenhallinta ja tiedon säilyttäminen: Tapaustutkimus suomalaisella vesihuoltolaitoksella, TkT Sirpa Sandelin, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Sirpa on väitellyt vesihuoltolaitosten hiljaisesta tiedosta ja tiedon säilyttämisestä sekä siirtämisestä eteenpäin seuraaville sukupolville tämän vuoden kesäkuussa Tampereen Teknillisessä Yliopistossa. Onko ajatuksissa herännyt tähän ongelmaan ratkaisuja noin puoli vuotta väitöstilaisuuden jälkeen?

klo 13.45 Torjunta-aineiden hajoaminen pintamaissa, FT Kaisa Kerminen

Pohjavesien säilyminen puhtaana seuraaville sukupolville on olennaista suuressa osassa maailmaa. Kaisa on väitöskirjassaan tutkinut torjunta-aineiden hajoamista pintamaissa sekä syvempien maakerroksien sedimentti-vesiseoksissa. Hän on pyrkinyt kehittämään menetelmiä, joilla voisi puhdistaa torjunta-aineilla pilaantunutta pohjavettä. Voisiko hajoamista edistää esimerkiksi lisäämällä orgaanista tai pinta-aktiivista ainetta tai sonikoimalla? Entä tarvitaanko mikrobeja hajotukseen vai laskevatko pitoisuudet myös kemiallisesti?"

klo 14.30 Tauko

klo 15.00 Vesihuolto Namibiassa, TkT Pekka Pietilä, Tampereen teknillinen yliopisto

Pekka on ollut tekemisissä Namibian kanssa vuodesta 1986, kun joukko nuoria namibialaisia tuli Tampereelle opiskelemaan rakennus/vesi-insinööreiksi. Sittemmin hän on ollut mukana useammassa hankkeessa lähinnä kaupunkien teknisen sektorin ja erityisesti vesihuollon kehittämiseksi. Useat Namibian vierailut ja pitkäjänteinen työ siellä antavat syvyyttä kertoa, mitä Namibian vesihuollolle kuuluu tänään.

klo 16.00 Päivän päätös

Valmistautuminen iltajuhlaan, mahdollisuus tutustua Econetin ja Teollisuuden Veden toimintaan.

klo 18.00 Malja suomalaiselle vedelle, Toimitusjohtaja Matti Leppäniemi, Econet Oy

klo 18.00 - 22.00 Illallinen ja ohjelmaa

Sirkus, Lahden Ammattikorkeakoulu, ohjaajanaan Jukka Juntti
Melody , Kaustisen musiikkijuhlien nuorten taidemusiikkisarjan voittaja
Joulupukki, Korvatunturi

Perjantai 8.12.2017

klo 8.00 Aamukahvit ja pientä suolaista

klo 8.30 Päivän avaus, TkT Anu Kettunen, Teollisuuden Vesi Oy

klo 8.45 Vesihuoltopalveluiden kehitys Vietnamissa - kuluttajista asiakkaiksi, Hankekoordinaattori Riikka Seppälä, Viestintä ja kehitys -säätiö

Riikka oli Vietnamissa Econetin neuvonantajana vuosina 2014-2016. Vuosien aikana tapahtui asennemuutos yhteisestä hyödykkeestä palveluun, jota pitää jatkuvasti kehittää ja joka on maksamisen arvoista. Miten se tehtiin?

klo 9.45 Otsikoissa puhutaan vesihuollon aikapommista - kustannukset nousevat, tietotaito katoaa ja putkistot vuotavat - onko tilanne niin huono? Vesiylitarkastaja Katri Vasama/Vesihallintojohtaja Kai Kaatra, Maa- ja metsätalousministeriö

Tänä vuonna oli otsikoissa ensin Maa- ja metsätalousministeriön teettämä selvitys "Vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten parantamisesta". Selvityksessä tulee esiin tarpeita osaamisen nostamisesta, kansainvälistymisestä, resursseista, yhdistämisestä kiertotalouteen sekä laajemmasta valuma-alueajattelusta. Lokakuussa otsikoihin nousi myös Ylelläkin uutisoitu "Vesi-sote", että vesilaitosten määrää tulisi radikaalisti pienentää. Muutosta odotettavissa?

klo 10.45 Tauko

klo 11.00 I ❤ hana, viestintäkampanja, Vesiasiain päällikkö Riina Liikanen, Vesilaitosyhdistys ry.

Juotava hanavesi -hanke on yksi Suomi 100 -vuoden hankkeista. Pariisissa on näyttävästi lähdetty rakentamaan hanavedelle koko kaupunkikuvassa näkyvää brändiä "Eau de Paris". Miten hanke on otettu Suomessa vastaan? Onko Suomessa hanavedelle kilpailijoita?

klo 11.45 Lounas

klo 12.45 Varautuminen ongelmatilanteisiin ja ongelmatilanteissa toimiminen, Toimitusjohtaja Risto Saarinen, Porvoon Vesi Oy

Risto on pitkän linjan vedenkäsittelijä ja nähnyt alaa niin laitetoimittajan, viranomaisen kuin vesilaitoksen silmin. Keväällä 2017 Porvoossa löytyi ulosteperäinen bakteeri E.coli vesitornista, vaikka muu osa verkostosta oli puhdas. Löytö johti veden jakeluun säiliöautoista ja kehotukseen keittää vettä. Lehtien mukaan häiriö vaikutti yli 40 000 ihmisen päivittäiseen elämään. Porvoon vesi selvisi tilanteesta vähällä johtuen hyvästä varautumisesta ja suunnitelmista tällaisten tilanteiden varalle. Häiriötilanteesta on vajaa vuosi, mitä tilanne opetti?

klo 13.30 Uuden talousvesiasetuksen soveltamisohje, Ylitarkastaja Jaana Kilponen, Valvira

Riskienhallinta ja sen edellyttämät toimenpiteet ovat jatkossa entistä tärkeämpiä talousveden säännöllisessä laadunvalvonnassa. Uusi asetus tuo talousveden valvontaan lisää joustavuutta ja edellyttää ottamaan talousveden laadun säännöllisessä valvonnassa entistä paremmin huomioon paikalliset veden laatua uhkaavat vaarat. Valvira uudistaa paraikaa talousvesiasetuksen soveltamisohjetta.

klo 14.15 Tauko

klo 14.30 Kansainväliset vesiasiat, Ruanda, Intia ja Palestiina- ymmärrys kasvaa esimerkein ja pienin askelin, Toimitusjohtaja Maija Vidqvist, Teollisuuden Vesi Oy

Teollisuuden Vesi kasvattaa pienin askelin osaamistaan kansainvälisistä vesiasioista ja Maija kertoo havainnoista esimerkein Intiasta, Ruandasta ja Palestiinasta. Gazan alueen pohjaveden suolaantumiselle ei tunnu löytyvän ratkaisua, mutta nanotekniikka poistaa arseenia köyhillä alueilla Pohjois-Intiassa ja Bangladeshissa ja Ruandan pakolaisleirien vesitilannetta ratkotaan ryhmätyönä Suomessa asuvien ruandalaisten kanssa.

klo 15:30 Tilaisuus päättyy ja mukavaa kotimatkaa!

Seminaari järjestetään Hirvihaaran Kartanon Lasipaviljongissa.

Kuvituskuvana Gunnar Berndtsonin asetelma "Kukkia barokkikannussa" 1890-luvulta, Reitzin säätiön kokoelmista.

Ilmoittautuminen on alkanut! Voit ilmoittautua Eevamarialle sähköpostitse () tai puhelimitse (040 573 7714). Seminaarin hinta on 385 €/hlö molemmilta päiviltä tai 285 €/hlö yhdeltä päivältä ilman arvonlisäveroa ja se sisältää sähköisen luentomateriaalin, lounaat, kahvit ja torstain illallisen ohjelmineen.

Hirvihaaran kartanossa voi myös tarvittaessa yöpyä. Olemme varanneet 10 kpl kahden hengen huoneita. Voit varata oman huoneesi Eevamarialta. Koska huoneita on rajallisesti, ilmoita myös, onko sinulle mahdollista jakaa huone tarvittaessa toisen seminaarivieraamme kanssa. Yhden hengen huoneen hinta on 138 €/hlö (sis. alv) ja kahden hengen huoneen hinta on 89 €/hlö (sis. alv). Hinta sisältää herkullisen kartanoaamiaisen!

Tervetuloa joukkoomme!

Anu Kettunen ja Maija Vidqvist, Teollisuuden Vesi Oy

Matti Leppäniemi, Econet Oy

Suosituimmat kirjoitukset

Mikrobiologin kuulumiset Kaliforniasta

Mikrobiologin kuulumiset Kaliforniasta

18.10.2016 — Teollisuuden Veden mikrobiologian asiantuntija Minna Pihlajakuja osallistui ”Recent Advances in Microbial Control, RAMC” -konferenssiin Kaliforniassa lokakuussa. Pyysimme Minnaa kertomaan konferenssin aiheista.

Hyvinkään Lämpövoima ja Teollisuuden Vesi ovat edelläkävijöitä

Hyvinkään Lämpövoima ja Teollisuuden Vesi ovat edelläkävijöitä

12.12.2016 — Kaukolämmön tuotantoon uutta tekniikkaa ensimmäistä kertaa Suomessa – Hyvinkään Lämpövoima ja Teollisuuden Vesi ovat edelläkävijöitä.

Haluatko vedenkäsittelyn asiantuntijaksi vesikemistiksi?

Haluatko vedenkäsittelyn asiantuntijaksi vesikemistiksi?

22.11.2016 — Haemme diplomityöntekijää työnimellä ”Teollisuusjätevesien kemiallinen käsittely – saostuskemikaalit ja annostelujen säätö”. Työssä paneudut eri kemikaalien toimintaan, niiden säätöön sekä tulevan ja lähtevän veden laadun seurantaan.

Huipputekniikkaa Intiassa

Huipputekniikkaa Intiassa

22.9.2016 — Hieno Intian matkaviikko on nyt ohi. Matka kuului Beam-projektissa (Business with Impact 2014-2019) Tekesin osittain rahoittamaan hankkeeseen mikrobiologisen mittauksien kehittämiseksi juomavedelle ja yhteyksien luomiseksi Intian ja Suomen vesiammattilaisten välille. Suomesta on mukana hankkeessa myös mm. Aalto-yliopisto.

Tämähän on kuin olympialaisissa!

Tämähän on kuin olympialaisissa!

15.6.2016 — Seminaarit ovat pitkään toimineet Teollisuuden Vedessä niinä huolettomina hetkinä käytännön projektien keskellä, että emme osaa olla ilman niitä.

Maailma ja vesi - Gazan vesitilanne on kestämätön

Maailma ja vesi - Gazan vesitilanne on kestämätön

15.5.2017 — Teollisuuden Veden kolme työntekijää opintomatkalla Palestiinassa. Miten pk-yritys voi olla kansainvälinen? Mitä sen pitää ymmärtää kansainvälisestä vedenkäsittelystä ja millaisia kysymyksiä tulee vastaan? Mitä osaamista maailmalla tarvitaan? Tämän artikkelin myötä pääset mukaan matkalle, joka ei ainakaan vähentänyt kysymyksiä ja jonka aikana veden arvostus kasvoi kohisten! Tervetuloa mukaan!