Huolehdimme vedenkäsittelystäsi alusta loppuun

Vesiprosessien suunnitteluprojektit

Suunnittelemme ja mitoitamme vedenkäsittelyjärjestelmiä. Varmennamme suunnittelussa käytettävät arvot laboratoriomittakaavan kokeilla, mikä vähentää toteutuksen aikaisia riskejä.

Prosessisuunnittelu

Suunnittelemme ja mitoitamme vedenkäsittelyjärjestelmiä. Hoidamme prosessin vedenkäsittelyvaiheet. Ensimmäinen vaihe on esikäsittely, jossa poistetaan kiintoaine, humus ja öljyt sekä likaantumista aiheuttavat metallit. Varsinainen käsittelyvaihe on joko pehmennin, käänteisosmoosi tai ioninvaihto. Juomaveden valmistuksessa on varsinaisen käsittelyn jälkeen desinfiointivaihe ja pH:n säätövaihe. Suolattoman veden valmistuksessa loppuvaiheena on sekaioninvaihdin tai sähköinen ioninvaihto.

Olemme perehtyneet myös savukaasulauhteiden sekä kaivosvesien käsittelyyn käänteisosmoosilla. Jätevesien typenpoisto ja fosforinpoisto ovat myös olleet työlistallamme.

Suunnittelutyössä oleellista on eri yksikköprosessien ja vedenkäsittelykemikaalien tuntemus. Suunnittelutyön aikana varmennamme suunnittelussa käytettävät arvot laboratoriomittakaavan kokeilla, mikä vähentää toteutuksen riskejä.

Projektointi

Kun otat käyttöön uusia menetelmiä tai mittauksia, voimme hoitaa projektoinnin avaimet käteen -periaatteella. Projektoimme mielellämme vedenkäsittelyn avainkomponentteja ja teemme leasing-sopimuksia uusille laitteille.

Esimerkkejä projektoinneista ovat:

  • qPCR-laboratorion toimitus ja leasing-järjestely
  • kaukolämmön hapenpoistojärjestelmän toimitus ja käyttöönotto
  • nanosuodatuslaitteisto humuksen ja raudan poistoon talousvedestä
  • nanosuodatuslaitteisto kattilaveden valmistamiseen

Voimalaitoskemian palvelut

Autamme voimalaitoskemian mittauksissa, ohjearvojen tulkinnassa ja valvonnassa.

Voimalaitoskemia on yhdistelmä kemiaa ja materiaalitekniikkaa. Korroosio vältetään tarkalla vesihöyrykierron vesikemialla, johon liittyy erinomainen suolattoman veden laatu ja tarkka kemikalointi. Voimalaitoskemian osaamisemme kattaa myös höyrykattiloiden vesikemian sekä höyryn laadun valvonnan. Teemme tarvittavat mittaukset. Selvitämme syyt raja-arvoja huonompaan syöttöveden, kattilaveden, höyryn tai lauhteen laatuun.

Pidämme myös voimalaitoskemian koulutuksia.

Lue esimerkkejä projekteistamme

Helen Oy

Helen Oy →

Helen Oy tarvitsi lisävettä tilanteessa, jossa voimalaitoksen oma vesilaitos oli automaatiouudistustyön vuoksi pois käytöstä.

Soodakattilayhdistys ry.

Soodakattilayhdistys ry. →

Suomen Soodakattilayhdistys tarvitsi jäsenistönsä käyttöön soodakattilalaitoksen vesiohjeistuksen.

Kysy lisää vesiprosessien suunnitteluprojekteista

Palvelut

Pilot- ja laboratoriokokeet

Teemme suunnittelutöiden yhteydessä tai erillisinä hankkeina pilot- ja laboratoriomittakaavan kokeita vedenkäsittelyjärjestelmien toiminnan varmistamiseksi.

Käyttö- ja huoltopalvelut

Autamme laitteiden suunnittelussa, käytössä ja huollossa. Teemme vesilaitosten pienet tarpeelliset huoltotyöt tai otamme vastuullemme koko laitoksen käytön ja huollon.

Vesiprosessien suunnitteluprojektit

Suunnittelemme ja mitoitamme vedenkäsittelyjärjestelmiä. Varmennamme suunnittelussa käytettävät arvot laboratoriomittakaavan kokeilla, mikä vähentää toteutuksen aikaisia riskejä.

Vesikemian laboratorio

Meillä on kattava valikoima näytteenotto- ja mittalaitteita käytettäviksi tehdasprosessien vertailumittauksiin ja toiminnan varmistamiseen.

Vuokrattavat vedenkäsittelylaitteet

Vuokralaitteillamme saat varmistettua puhtaan veden saannin poikkeustilanteissa.

Prosessien mikrobiologia

Selvitämme vesi- ja prosessiympäristöjen mikrobistoa jotta sitä voitaisiin hallita.

Mikrobiologian laboratorio

Mittaamme mikrobeja viljelystä riippumattomilla DNA-pohjaisilla menetelmillä.

SNCR-tekniikka

Vedenkäsittelyn lisäksi olemme erikoistuneet savukaasujen typenoksidipäästöjen vähentämiseen SNCR-menetelmällä (Selective Non-Catalytic Reduction).

Koulutukset ja seminaarit

Järjestämme suosittuja Vesiseminaareja ja laitoskohtaisia vedenkäsittelykoulutuksia, joissa perehdytään juuri sinun laitoksesi erityiskysymyksiin.