Huolehdimme vedenkäsittelystäsi alusta loppuun

Pilot- ja laboratoriokokeet

Teemme suunnittelutöiden yhteydessä tai erillisinä hankkeina pilot- ja laboratoriomittakaavan kokeita vedenkäsittelyjärjestelmien toiminnan varmistamiseksi.

Kuljetamme laitteet asiakkaan kohteeseen tai teemme kokeet laboratoriossamme tai hallillamme. Kokeisiin tarvittava vesimäärä vaihtelee litroista muutamaan kuutiometriin.

Laboratoriomittakaavan kokeet ja koelaitteet:

  • Kemiallinen saostus ja saostuskemikaalitestaukset flokkulaattorilla
  • pH:n säätö ja kalsiumsuolojen saostus
  • Suodatuskokeet ja suodatusmateriaalit (hiekkasuodatus, greensand, zeoliitti, ioninvaihto, pehmennys sekä aktiivihiili) metallien, suolojen, ammonium-typen, fosforin, orgaanisten aineiden ja kiintoaineen poistamiseksi
  • Ultrasuodatus, kolme eri laitteistoa, joiden pinta-alat 0,2 m², 7 m² ja 21 m²
  • Nanosuodatus (engl. nanofiltration, NF)  ja käänteisosmoosi (engl. reverse osmosis, RO), kalvokoot 1 x 2,5”, 1 x 4 ” ja 2 x 4”
  • Korkeapainekäänteisosmoosi (> 100 bar)
  • Haihdutus
  • Kaasunpoisto kalvotekniikalla (ammoniakin, hiilidioksidin tai hapen poisto)

Kysy lisää pilot- ja laboratoriokokeista

Palvelut

Pilot- ja laboratoriokokeet

Teemme suunnittelutöiden yhteydessä tai erillisinä hankkeina pilot- ja laboratoriomittakaavan kokeita vedenkäsittelyjärjestelmien toiminnan varmistamiseksi.

Käyttö- ja huoltopalvelut

Autamme laitteiden suunnittelussa, käytössä ja huollossa. Teemme vesilaitosten pienet tarpeelliset huoltotyöt tai otamme vastuullemme koko laitoksen käytön ja huollon.

Vesiprosessien suunnitteluprojektit

Suunnittelemme ja mitoitamme vedenkäsittelyjärjestelmiä. Varmennamme suunnittelussa käytettävät arvot laboratoriomittakaavan kokeilla, mikä vähentää toteutuksen aikaisia riskejä.

Vesikemian laboratorio

Meillä on kattava valikoima näytteenotto- ja mittalaitteita käytettäviksi tehdasprosessien vertailumittauksiin ja toiminnan varmistamiseen.

Vuokrattavat vedenkäsittelylaitteet

Vuokralaitteillamme saat varmistettua puhtaan veden saannin poikkeustilanteissa.

Prosessien mikrobiologia

Selvitämme vesi- ja prosessiympäristöjen mikrobistoa jotta sitä voitaisiin hallita.

Mikrobiologian laboratorio

Mittaamme mikrobeja viljelystä riippumattomilla DNA-pohjaisilla menetelmillä.

SNCR-tekniikka

Vedenkäsittelyn lisäksi olemme erikoistuneet savukaasujen typenoksidipäästöjen vähentämiseen SNCR-menetelmällä (Selective Non-Catalytic Reduction).

Koulutukset ja seminaarit

Järjestämme suosittuja Vesiseminaareja ja laitoskohtaisia vedenkäsittelykoulutuksia, joissa perehdytään juuri sinun laitoksesi erityiskysymyksiin.