Mikrobiologian laboratorio

Mittaamme mikrobeja viljelystä riippumattomilla DNA-pohjaisilla menetelmillä.

Mikrobiologiassa on meneillään tekniikan murros perinteisistä viljelymenetelmistä viljelystä riippumattomiin menetelmiin. Olemme tutkineet prosessien mikrobeja DNA-pohjaisilla menetelmillä toistakymmentä vuotta ja olleet siten eturintamassa tuomassa viljelystä riippumattomia menetelmiä teollisuuteen, jossa niitä nykyään käytetään jo laajasti prosessien seurannassa ja valvonnassa.

Rutiinimittauksissa käytämme qPCR-menetelmää, joka on viljelmenetelmiin verrattuna nopeampi ja tarkempi. Nykyisellään pystymme määrittämään kokonaismikrobitasot ja vesiympäristön tärkeimmät bakteeriryhmät sekä pureutumaan mikrobien aineenvaihduntaan. Kehitämme jatkuvasti uusia määrityksiä, jotta saamme mitattua nopeasti ja yhä kattavammin vesiympäristön mikrobeja.

Meillä on myös mahdollisuus teettää seuraavan sukupolven sekvensointeja, jotka paljastavat koko mikrobiyhteisön kirjon.

Yhdistämällä DNA-pohjaiseen mittaukseen erityisen esikäsittelyn pystymme mittaamaan erikseen elävät mikrobit, joko kaikki elävät mikrobit tai jonkin tietyn mikrobiryhmän, esimerkiksi elävät legionella-bakteerit tai elävät enterobakteerit.

Mikrobiologian nopeat qPCR-määritykset vesien ja biofilmien mikrobeille: 

  • Kokonaisbakteerit ja elävät kokonaisbakteerit
  • Sienet (hiivat ja homeet) ja elävät sienet
  • α-proteobakteerit
  • β-proteobakteerit
  • Enterobakteerit ja E.coli 
  • Legionella-suku ja virulentit L.pneumophila-kannat
  • Luonnonvesissä tärkeät aktinobakteerit ja bakteroidetekset
  • Luokka Bacilli
  • Luokka Deinococci
  • Ulostekontaminaatiota mittaavat määritykset, jotka perustuvat suoliston tärkeimpiin bakteeriryhmiin

Kysy lisää mikrobiologian laboratoriopalveluista

Palvelut

Pilot- ja laboratoriokokeet

Teemme suunnittelutöiden yhteydessä tai erillisinä hankkeina pilot- ja laboratoriomittakaavan kokeita vedenkäsittelyjärjestelmien toiminnan varmistamiseksi.

Käyttö- ja huoltopalvelut

Autamme laitteiden suunnittelussa, käytössä ja huollossa. Teemme vesilaitosten pienet tarpeelliset huoltotyöt tai otamme vastuullemme koko laitoksen käytön ja huollon.

Vesiprosessien suunnitteluprojektit

Suunnittelemme ja mitoitamme vedenkäsittelyjärjestelmiä. Varmennamme suunnittelussa käytettävät arvot laboratoriomittakaavan kokeilla, mikä vähentää toteutuksen aikaisia riskejä.

Vesikemian laboratorio

Meillä on kattava valikoima näytteenotto- ja mittalaitteita käytettäviksi tehdasprosessien vertailumittauksiin ja toiminnan varmistamiseen.

Vuokrattavat vedenkäsittelylaitteet

Vuokralaitteillamme saat varmistettua puhtaan veden saannin poikkeustilanteissa.

Prosessien mikrobiologia

Selvitämme vesi- ja prosessiympäristöjen mikrobistoa jotta sitä voitaisiin hallita.

Mikrobiologian laboratorio

Mittaamme mikrobeja viljelystä riippumattomilla DNA-pohjaisilla menetelmillä.

SNCR-tekniikka

Vedenkäsittelyn lisäksi olemme erikoistuneet savukaasujen typenoksidipäästöjen vähentämiseen SNCR-menetelmällä (Selective Non-Catalytic Reduction).

Koulutukset ja seminaarit

Järjestämme suosittuja Vesiseminaareja ja laitoskohtaisia vedenkäsittelykoulutuksia, joissa perehdytään juuri sinun laitoksesi erityiskysymyksiin.