Käyttö- ja huoltopalvelut

Autamme laitteiden suunnittelussa, käytössä ja huollossa. Teemme vesilaitosten pienet tarpeelliset huoltotyöt tai otamme vastuullemme koko laitoksen käytön ja huollon.

Laitetekniikan vahva osaaminen on aina ollut yksi kulmakivemme. Voimme ottaa vastuullemme koko vesilaitoksen käytön seurannan sekä huoltotehtävät. Näin laitoksen omat työntekijät voivat keskittyä päivittäisten tehtävien hoitamiseen.

Teemme esimerkiksi seuraavia huoltotehtäviä:

  • Vesikemian seurannan on-line -mittareiden kalibrointi ja huolto voimalaitoksilla, sairaaloissa sekä ultrapuhdasta vettä käyttävissä kohteissa (pH, sähkönjohtavuus, happi, natrium ja silikaatti)
  • On-line -mittareiden kalibrointiliuosten ja reagenssien valmistus
  • Kemiallisen vedenkäsittelyn seuranta ja käyttötehtävät
  • Juomaveden valmistuksessa käytettävän nanosuodattimen toiminnan seuranta ja tarvittavat pesut
  • Käänteisosmoosilaitteiden käytön seuranta ja tarvittavat pesut
  • Sähköisen ioninvaihtimen käytön seuranta (paineet, virtaukset, virrat ja resistiivisyys sekä puhtaan veden laatu)
  • Juomaveden laadun seuranta (pH, vapaa kloori ja mikrobiologinen laatu)

Kysy lisää käyttö- ja huoltopalveluista

Palvelut

Pilot- ja laboratoriokokeet

Teemme suunnittelutöiden yhteydessä tai erillisinä hankkeina pilot- ja laboratoriomittakaavan kokeita vedenkäsittelyjärjestelmien toiminnan varmistamiseksi.

Käyttö- ja huoltopalvelut

Autamme laitteiden suunnittelussa, käytössä ja huollossa. Teemme vesilaitosten pienet tarpeelliset huoltotyöt tai otamme vastuullemme koko laitoksen käytön ja huollon.

Vesiprosessien suunnitteluprojektit

Suunnittelemme ja mitoitamme vedenkäsittelyjärjestelmiä. Varmennamme suunnittelussa käytettävät arvot laboratoriomittakaavan kokeilla, mikä vähentää toteutuksen aikaisia riskejä.

Vesikemian laboratorio

Meillä on kattava valikoima näytteenotto- ja mittalaitteita käytettäviksi tehdasprosessien vertailumittauksiin ja toiminnan varmistamiseen.

Vuokrattavat vedenkäsittelylaitteet

Vuokralaitteillamme saat varmistettua puhtaan veden saannin poikkeustilanteissa.

Prosessien mikrobiologia

Selvitämme vesi- ja prosessiympäristöjen mikrobistoa jotta sitä voitaisiin hallita.

Mikrobiologian laboratorio

Mittaamme mikrobeja viljelystä riippumattomilla DNA-pohjaisilla menetelmillä.

SNCR-tekniikka

Vedenkäsittelyn lisäksi olemme erikoistuneet savukaasujen typenoksidipäästöjen vähentämiseen SNCR-menetelmällä (Selective Non-Catalytic Reduction).

Koulutukset ja seminaarit

Järjestämme suosittuja Vesiseminaareja ja laitoskohtaisia vedenkäsittelykoulutuksia, joissa perehdytään juuri sinun laitoksesi erityiskysymyksiin.