Soodakattilalaitosten ohjeistus

Soodakattilayhdistys ry.

Suomen Soodakattilayhdistys tarvitsi jäsenistönsä käyttöön soodakattilalaitoksen vesiohjeistuksen.

Haaste

Suomen Soodakattilayhdistys tarvitsi asiantuntijoiden avustuksella jäsenistönsä käyttöön soodakattilalaitoksen vesiohjeistuksen. Valmistuneessa työssä ohjearvojen tuli lisäksi kertoa auki vedenkäsittelyyn liittyviä asioita, kuten syöttöveden valmistus, vesi-höyrykierron seuranta sekä lauhteiden laadun vaikutus vesi-höyrykierron arvoihin.

Ratkaisu

Asiakkaalle luotiin eri lähteisiin perustuva vesiohjeistus, joka julkaistiin yhdistyksen raporttisarjassa. Tämän lisäksi Teollisuuden Vesi piti asiasta havainnollistavat esitykset Soodakattilapäivillä ja Konemestaripäivillä.

Asiakaskokemus

”Halusimme varmistaa, että vesiohjeistuksen sisältö vastaa kaikkien jäsenien tarpeita. Ratkaisimme tämän valitsemalla ohjausryhmän kattilanvalmistajien ja kattilankäyttäjien edustajista. Aiemmissa yhteistyöprojekteissa Teollisuuden Veteen syntynyt luja usko lunastettiin jälleen kerran yhteistyössämme. Tuloksena syntynyt uusi räätälöity vesikemian ohjeistus soodakattilalaitoksen käyttäjille on ollut menestys.”

Keijo Salmenoja
teknologiajohtaja
Andritz Oy