SNCR-menetelmä auttoi Kanteleen Voimaa ympäristöön liittyvissä investointipäätöksissä

Kanteleen Voima Oy

Kanteleen Voima Oy halusi selvittää, mitä toimia tarvitaan, että voimalaitos täyttää myös tulevaisuudessa kiristyvät ympäristövaatimukset.

Haaste

Kanteleen Voima halusi selvittää, voiko SNCR-menetelmää, eli urean tai ammoniakin ruiskutusta kattilaan, käyttää savukaasujen typenoksidipäästöjen alentamiseen laitoksellaan. Samalla pyrittiin osaltaan selvittämään, mitä toimia tarvitaan, että voimalaitos täyttää myös tulevaisuudessa kiristyvät ympäristövaatimukset.

Ratkaisu

Toimitimme paikalle siirrettävät laitteet SNCR-menetelmää varten. Kemikaalina kokeissa käytimme ureavesiliuosta. Koelaitteiston avulla paikallistimme alueen, jossa ruiskutus toimii eri tehoalueilla ajettaessa. Kokeiden tuloksena selvitimme mahdollisuudet alentaa NOx-päästöjä SNCR-menetelmällä.

Asiakaskokemus

”Teollisuuden Vesi tuntee savukaasujen typenoksidien vähentämismenetelmät ja on kokenut SNCR-menetelmäkoeajojen suorittaja, joten olimme hyvissä käsissä. He pystyivät helposti sopeutumaan voimalaitoksen ajorytmiin. Tämän kokeen perusteella Kanteleen Voima on pystynyt tekemään päätöksiä tulevien ympäristöinvestointien suunnasta, ja sillä on luonnollisesti myös taloudellinen vaikutus.”

Mauno Ainasoja
Voimalaitospäällikkö
Kanteleen Voima Oy