Voimalaitoksen oma vesilaitos oli automaatiouudistustyön vuoksi pois käytöstä

Helen Oy

Helen Oy tarvitsi lisävettä tilanteessa, jossa voimalaitoksen oma vesilaitos oli automaatiouudistustyön vuoksi pois käytöstä.

Haaste

Tehtävämme oli rakentaa Helsingin Energialle lyhyeksi ajaksi täyden mittakaavan vesilaitos taloudellisesti.

Ratkaisu

Toimitimme asiakkaalle siirrettävän vedenkäsittelylaitteiston, joka tuottaa laitoksen normaalin prosessin vaatimukset täyttävää lisävettä. Laitteisto sisälsi yhden käänteisosmoosiyksikön ja kaksi sekavaihdinta (RO+MB+MB) sekä sekavaihtimien elvytyslaitteiston. Koulutimme henkilökunnan laitteiston käyttöön sekä tarjosimme laitteistolle jatkuvan käyttötuen vuokra-aikana. Sekavaihtimien elvytyksestä vastasi Teollisuuden Vesi.

Asiakaskokemus

”Aikaisempaan yhteistyöhön perustuva luottamuksemme sekä aikataulun joustavuus vakuuttivat meidät kääntymään Teollisuuden Veden puoleen. Vuokrattu siirrettävä vesilaitos oli paikalla hyvissä ajoin ennen vedenkäsittelylaitoksen seisokkia. Näin ollen tätä voitiin testata varsinaisen vedenkäsittelylaitoksen rinnalla. Teollisuuden Veden joustavuus toimituksessa ja käyttöönotossa ratkaisi asian niin, ettei ongelmia syntynyt.”

Jari Heljander
prosessikemian asiantuntija
Helen Oy